LEVERANDØRER

kursuskalender

webshops

Goldwell kursusprogram - kontaktoplysniger

      

Goldwell
Copenhagen academy
Dampfærgevej 13
2100 København Ø
Tlf.: 46 15 21 11
E-mail: goldwell@goldwell.dk

Goldwell
Studie Odense
Klokkestøbervej 15
5230 Odense
Tlf.: 66 17 20 73
E-mail: fyn@goldwell.dk
                                                                     

Goldwell
Studie Ålborg
Sofiensdalsvej 83
9200 Ålborg
Tlf:. 98 18 10 00
E-mail: alborg@goldwell.dk

Goldwell
Studie Viborg
Livøvej  10A
8800 Viborg
Tlf.: 86 61 52 11
E-mail: viborg@goldwell.dk
                                                                                         

Tilmelding

Efter din tilmelding vil du modtage en faktura, som du skal betale inden forfaldsdato. Tilmelding er bindende, og evt. afbud skal finde sted senest 14 dage før kursus datoen.
Er du fraværende uden rettidigt afbud, skal du betale alligevel.