LEVERANDØRER

kursuskalender

webshops

Kursus i Admind Office

2008 nærmer sig sin afslutning, og et nyt år ”banker på”.  Vi har erfaring med, at det at skifte fra nuværende finansprogram til Admind Office, ofte sker i forbindelse med overgang til nyt regnskabsår. Vi er derfor blevet opfordret til at holde Admind Office kurser i starten af det nye år. Normalt er disse kurser blevet afholdt som 1-dags kurser, men også her har vi fået tilbagemelding på, at det ville være rart hvis det blev holdt over 2 dage som aftenkurser istedet for. Så vi har derfor planlagt nedstående kurser, som vil blive afholdt som aftenkurser. Vi vil derfor bede dig om at kontakte os hurtigst muligt, hvis du ønsker at tilmelde dig et af nedenstående kurser.
Tidspunkter: Første kursus er planlagt til den 5 og den 12. januar 2009
Andet kursus er planlagt til den 7 og den 14. januar 2009
Kursussted er: Kursussteder vil blive besluttet, under hensyntagen til tilmeldingerne.
Pris: Prisen er Kr. 850,- pr. deltager, og ud over selve kurset vil du få udleveret kursusmateriale.
Vi sørger for lidt at spise og drikke, når du ankommer.
Du bedes venligst tilmelde dig via support@admind.dk.

Kursus Admind Office

Varighed: fra kl. 19:00 til 22:00
Introduktion til Admind Office.
Formålet med kurset er at gøre Jer i stand til at forstå grundprincippet for et regnskab, herunder:- Drifts- og statuskonteringer
- Det dobbelte bogholderi
- Opsætning i systemet for den automatiske bogføring af kassetransaktioner
- Bogføring af indkøbsbilag og lønninger
- Afslutning og aflæsning af et regnskab

Kursusprogram:
1.       Ankomst og registrering
2.       Regnskabsprincippet
2.1.    Driftsregnskab og status
2.2.    Det dobbelte bogholderi
2.3.    De forvirrende fortegn
3.       Gennemgang af kontoplanen
3.1.    Standardkontoplanen
3.2.    Gennemførelse af rettelser
3.3.    Gennemgang af konteringer
4.       Den automatiske bogføring fra Admind hair / Easy Cash-In
4.1.    Hvorledes opsættes systemet
4.2.    Gennemgang af den automatiske bogføring
4.3.    Gennemførelse og kontrol
5.       Opsætning af Admind Office
5.1.    Generelt
5.2.    Regnskabsperioder
5.3.    Nummerserier
5.4.    Kassekladdenavne
5.5.    Momsangivelse
5.6.    Personale
6.       Bogføring af købsfaktura via kassekladden ”Standard”
6.1.    Uden fast modkonto
6.2.    Fordeling af samme faktura på flere
7.       Bogføring af købsfaktura via kassekladden ”Bank”
7.1.    Med fast modkonto
7.2.    Fordeling af samme faktura på flere konti
8.       Betaling af købsfaktura
8.1.    Anvendelse af kassekladden ”Bank”
8.2.    Kontrol af kontoudtog hos vore leverandører
9.       Bogføring af lønbilag
9.1.    Selve lønberegningen
9.2.    Overførsel til Proløn
9.3.    Bogføring af lønningsbilaget fra ProLøn
10.     Moms
10.1.  Kontering af moms
10.2.  Beregning af moms
10.3.  Indberetning af moms
11.     Afslutning af regnskabet
11.1.  Aflæsning af regnskabet
11.2.  Bogføring af lagerværdi
11.3.  0-stilling af regnskabet
11.4.  Aflæsning af regnskabet
12.    Samarbejdet med revisoren
12.1.  Direkte adgang
12.2.  Årsregnskabet
13.     Evaluering af kurset